Ахбори ДДҲБСТ - 2016

Тарҷумаи «Шараф-ан-Наби»-и Наҷмуддини Ровандӣ

Ҳамробоев Насимҷон Абдуллоҷонович

Илмҳои филология

Рўзгори пешаварон-пазандагони Хуҷанд дар охири асри ХIХ – аввали асри ХХ (дар мисоли нонвойон)

Махсудова Маҳфуза Ғуфроновна

Илмҳои таърих ва археология

Истилоҳоти тиббӣ дар фарҳанги «Донишномаи Қадархон»

Ғиёсов Нурулло Исматович, Низомидинова Рухсора Абдуҷамиловна

Илмҳои филология

Ҷанбаҳои методологии ҳифзи мероси фарҳангӣ ва фаъолгардонии он дар фазои иҷтимоию фарҳангии муосир

Дилором Исмоилова

Илмҳои фалсафа

Муаррифии нусхаҳои хаттии “Соқинома”-и Зуҳурии Туршезӣ

Раҳматов Баҳром Аҳмадҷонович

Илмҳои филология

Нигоҳе ба таҳаввулу ташаккули жанри ҳикоя дар насри классикии форсу тоҷик

Шарифова Умеда

Илмҳои филология

Дар бораи марҳилаии ибтидоии муқобилистии намояндагони сулолаи Ғурия бо Ғазнавиён дар асри ХI

Шарипов Мухамад Маруфович

Илмҳои таърих ва археология

Ифодаи вежагиҳои ҷумлаҳои фразеологӣ аз забони тоҷикӣ ба русӣ

Саидхоҷаева Мусаббехон Насимҷоновна

Илмҳои филология

Самтҳои афзалиятноки муносибатҳои Русияю Тоҷикистон дар марзи қарнҳои ХХ-ХХI

Алиева Рафоат Рашидовна

Илмҳои таърих ва археология

Амсилаҳои сохтории ибораҳои субстантивӣ бо муносибатҳои квантитативӣ дар забонҳои тоҷикию англисӣ

Тағоева Табассум Музафаровна

Илмҳои филология

Таҷрибаи таърихии иштироки ҷавонон дар сохтмони нерўгоҳҳои барқии обии Тоҷикистон

Қобилов Зафарҷон Зокирович

Илмҳои таърих ва археология

Чанд мулоҳиза дар бораи жаргонвожаҳои лаҳҷаи Хуҷанд

Сайфутдинова Мунира Раҳматовна, Хоҷаева Муқаддас Олимовна

Илмҳои филология
[12  >>